Temat seminarium

Lektorzy Polskiego Języka Migowego stoją obecnie przed wyzwaniami, które trudno przyrównać do innych profesji. 

Patrząc z perspektywy czasu nie sposób nie dostrzec ogromu przemian, które wokół tego zawodu zaszły i zachodzą nadal. Wiele z tym zmian jest efektem ciągle, nieustannie, choć i zbyt wolno wzrastającej świadomości związanej z Polskim Językiem Migowym. Zmiany te pociągnęły za sobą także wśród nauczających PJM potrzeby doskonalenia się bacząc na spoczywającej na nas odpowiedzialności i spowodowały ujawnienie się wielu problemów z którymi na codzień się mierzymy.

Jednym z wyzwań jest kwestia profesjonalizacji naszego zawodu. Zastanówmy się wspólnie dlaczego jest ona ważna dla nas, dla naszych uczestników i dlaczego powinniśmy o nią dbać i jak o nią dbać.

Kolejnym wyzwaniem jest etyka lektorska – czy jest ona tylko wyimaginowanym sformułowaniem czy rzeczywistym problemem? Czy jest sens jej istnienia i powinniśmy jej przestrzegać?

Zapraszam do wspólnych rozmów, refleksji, dyskusji i wypracowywania rozwiązań.

Miejsce

Seminarium odbędzie się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Siestrzyńskiego przy ul. Łuckiej 17/23 w Warszawie.

Liczba miejsc ograniczona: 30 uczestników.

Koszt

Koszt udziału w seminarium to 100 zł płatne przelewem na konto podane przez organizatora. W cenie jest wliczona przerwa kawowa.

Opłata nie podlega zwrotowi.